Add "nagcollecttest" script
[nagcollect.git] / ChangeLog
2010-09-01 Alexander BartonUpdated ChangeLog for release 2.1 rel-2.1
2010-09-01 Alexander BartonUpdated ChangeLog for release 2 rel-2
2010-09-01 Alexander BartonAdded ChangeLog file