Enhance nagcollect to actually detect data
[nagcollect.git] / Makefile
1 #
2 # NagCollect -- Nagios Data Collector for Passive Checks
3 # Copyright (c)2009 Alexander Barton, alex@barton.de
4 #
5
6 all:
7
8 install:
9         @echo " ** Use make targets 'install-client', 'install-server' and 'install-all'"
10         @echo " ** to install client and/or server components!"
11
12 install-all: install-server install-client
13
14 install-server:
15         install -d -o nagios -g nagios -m 750 /var/lib/nagios3/collect
16         [ -r /etc/nagios3/system.cfg ] || \
17          install -D -o nagios -g root -m 640 -p \
18                 server/etc/system.cfg /etc/nagios3/system.cfg
19         [ -r /etc/nagios3/nagcollect.keys ] || \
20          install -D -o nagios -g www-data -m 640 -p \
21                 server/etc/nagcollect.keys /etc/nagios3/nagcollect.keys
22         install -D -o root -g root -m 755 -p \
23                 server/bin/nagios-submit-host /usr/local/sbin/nagios-submit-host
24         install -D -o root -g root -m 755 -p \
25                 server/bin/nagios-submit-service /usr/local/sbin/nagios-submit-service
26         install -D -o root -g root -m 644 -p \
27                 server/web/nagcollect.php /var/www/nagcollect.php
28
29 install-client:
30         install -d -o 0 -g 0 -m 755 /usr/local/sbin
31         install -c -o 0 -g 0 -m 755 -p \
32                 client/bin/nagcollect /usr/local/sbin/nagcollect
33         install -d -o 0 -g 0 -m 755 /usr/local/etc
34         [ -r /usr/local/etc/nagcollect.conf ] || \
35          install -o 0 -g 0 -m 600 -p \
36                 client/etc/nagcollect.conf /usr/local/etc/nagcollect.conf
37         install -d -o 0 -g 0 -m 755 /usr/local/lib/nagcollect
38         (cd client/lib; find . -name '*.tst' | \
39          while read x; do \
40           install -d -o 0 -g 0 -m 755 `dirname "/usr/local/lib/nagcollect/$$x"`; \
41           install -o 0 -g 0 -m 644 "$$x" "/usr/local/lib/nagcollect/$$x"; \
42          done \
43         )
44
45 nagcollecttestscripts:
46         tar -czvf nagcollecttestscripts.tgz -C client/lib .
47
48 .PHONY: all install install-all install-server install-client \
49         nagcollecttestscripts
50
51 # -eof-