Merge branches 'fix-editor-classes' and 'fix-stylesheets-dir' into tmp
[atom-ax-monokai-syntax.git] / package.json
1 {
2   "name": "seti-monokai",
3   "theme": "syntax",
4   "version": "0.3.1",
5   "private": true,
6   "description": "A monokai theme for the seti ui",
7   "license": "MIT",
8   "engines": {
9     "atom": ">0.39.0"
10   },
11   "keywords": [
12     "monokai",
13     "seti-ui"
14   ],
15   "homepage": "https://github.com/joaoafrmartins/seti-monokai",
16   "repository": {
17     "type": "git",
18     "url": "https://github.com/joaoafrmartins/seti-monokai.git"
19   },
20   "bugs": {
21     "url": "https://github.com/joaoafrmartins/seti-monokai/issues"
22   }
23 }