lvm-lv: Fix role, make it usable by adding "lvm_lv_mountpoint"
[AnsibleRoles.git] / roles / postgresql-server / tasks / main.yml
1 ---
2 # tasks file for postgresql-server
3
4 - name: create LVM LV and file system for PostgreSQL data
5   tags:
6     - postgresql
7     - fs
8   include_role:
9     name: lvm-lv
10   vars:
11     lvm_vg: "{{ postgresql_server_vg }}"
12     lvm_lv_name: "{{ postgresql_server_lv_name }}"
13     lvm_lv_size: "{{ postgresql_server_lv_size }}"
14     lvm_lv_mountpoint: "/var/lib/postgresql"
15   when: postgresql_server_vg != "" and postgresql_server_lv_name != ""
16
17 - name: install PostgreSQL {{ postgresql_major }} packages for client and server
18   tags:
19     - packages
20     - postgresql
21   apt: >
22     state=installed
23     name={{ item }}
24   with_items:
25     - postgresql-{{ postgresql_major }}